Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 www.aaautoskola.skučebnica pre autoškoly 


Online internetová učebnica pre autoškoly s cvičnými testami

Učebnica je určená pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

Autor a grafika:
Ivan MATAJ; 2005 - 2017
Fotografie:
Ivan MATAJ, Jozef CHOVANEC, archív autora, Fotografie označené Foto: shutterstock.com sú použité na základe licencie od Shutterstock.com.
Video:
Ivan MATAJ
Posledná aktualizácia:
8.1.2017

Použitá literatúra:

Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií;
Zákon NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MDPaT SR č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách;
Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu;
Vyhláška MDPaT SR č. 169/2010 Z.z. o osvedčení a evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla;
Martin Pardel a kolektív; Bezpečne za volantom, Alfa, Bratislava 1987
Juraj Hilvert; Výkladový slovník automobilizmu, DLX Slovakia s. r. o., Bratislava 2007
Ing. Jozef KUBÁLE; Motorové vozidlá, Príroda a. s., Bratislava 1995
Rolf Gscheidle a kol.; Příručka pro automechanika, Praha 2002 Sobotáles
Jan Tůma; Veľký obrazový atlas dopravy, Mladé letá 1984


UPOZORNENIE !

Www stránka nie je určená na komerčné účely (napr. prezentovanie na učebni). Žiadna časť www stránky nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme, ani elektronickým či mechanickým spôsobom, ani formou fotokópie alebo iným spôsobom rozširovania, vrátane systémov na ukladanie a vyhľadávanie informácií bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv. Za dodržanie všetkých relevantných zákonných predpisov na ochranu autorských práv zodpovedá používateľ.

Používaním tejto www stránky potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami pre používanie. Ak nesúhlasíte www stránku nepoužívajte.

Texty nachádzajúce sa na www stránke neprešli jazykovou úpravou

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky