Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

www.aaautoskola.skučebnica pre autoškoly


Online internetová učebnica pre autoškoly s cvičnými testami

Učebnica je určená pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

Autor a grafika:
Ivan MATAJ; 2005 - 2020
Fotografie:
Ivan MATAJ, Jozef CHOVANEC, archív autora, Fotografie označené Foto: shutterstock.com sú použité na základe licencie od Shutterstock.com.
Video:
Ivan MATAJ
Posledná aktualizácia:
01.01.2020

Použitá literatúra:

Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií;
Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke;
Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly;
Vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly;
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Martin Pardel a kolektív; Bezpečne za volantom, Alfa, Bratislava 1987
Juraj Hilvert; Výkladový slovník automobilizmu, DLX Slovakia s. r. o., Bratislava 2007
Ing. Jozef KUBÁLE; Motorové vozidlá, Príroda a. s., Bratislava 1995
Rolf Gscheidle a kol.; Příručka pro automechanika, Praha 2002 Sobotáles
Jan Tůma; Veľký obrazový atlas dopravy, Mladé letá 1984


UPOZORNENIE !

Www stránka nie je určená na komerčné účely (napr. prezentovanie na učebni). Žiadna časť www stránky nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme, ani elektronickým či mechanickým spôsobom, ani formou fotokópie alebo iným spôsobom rozširovania, vrátane systémov na ukladanie a vyhľadávanie informácií bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv. Za dodržanie všetkých relevantných zákonných predpisov na ochranu autorských práv zodpovedá používateľ.

Používaním tejto www stránky potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami pre používanie. Ak nesúhlasíte www stránku nepoužívajte.

Texty nachádzajúce sa na www stránke neprešli jazykovou úpravou

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky