Zážihový dvojtaktný motor - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spaľovacie motory - Zážihový dvojtaktný motor

Pracovný cyklus dvojtaktného motora prebieha v dvoch taktoch, za dva zdvihy piesta, teda za jednu otáčku kľukového hriadeľa (motora). Dvojtaktný motor nemá na zabezpečenie výmeny náplní vo valcoch ventilový rozvod. Preto jednotlivé fázy činnosti motora prebiehajú v priestore nad piestom a súčasne i pod ním.

Činnosť dvojtaktného motora tvoria tiež štyri takty ako pri štvordobom motore. Nasávanie, kompresiu, expanziu a výfuk.

Pri dvojtaktných motorov používame k výmene obsahu valca tri kanále. Trojkanálový dvojtaktný motor má sací kanál, výfukový kanál a prepúšťací kanál.

Sací kanál – vychádza od karburátora a vedie do kľukovej skrine.
Prepúšťací kanál – spája kľukovú skriňu so spaľovacím priestorom vo valci motora.
Výfukový kanál – vychádza zo spaľovacieho priestoru valca do výfukového potrubia.


Činnosť dvojtaktného zážihového motora

1. zdvih piesta.
Piest sa pohybuje z dolného úvratu (DÚ) do horného úvratu (HÚ)

Nad piestom:
Pri pohybe piesta z DÚ do HÚ najprv piest zatvára prepúšťací kanál, ktorým sa zápalná zmes vytláčala do priestoru nad piestom. Potom sa zatvára výfukový kanál, takže sa zmes vo valci stláča.Pod piestom:
Asi za polovicu zdvihu otvorí spodná hrana piesta sací kanál. Do kľukovej skrine sa nasáva z karburátora zápalná zmes.

Pred horným úvratom piesta preskočí medzi elektródami zapaľovacej sviečky iskra a zapáli zmes. Horením sa uvoľní tepelná energia paliva, ktorá sa prejaví rýchlym zvýšením tlaku spalín vo valci, ktoré ho tlačia do DÚ.


2. zdvih piesta.
Piest sa pohybuje z horného úvratu (HÚ) do dolného úvratu (DÚ)

Nad piestom:
Pri druhom zdvihu piesta prebieha expanzia, piest sa pohybuje z HÚ do DÚ.

Pod piestom:
Cez otvorený sací kanál sa do priestoru kľukovej skrine nasáva zápalná zmes.


Pred polovicou zdvihu sa zatvorí sací kanál a v kľukovej skrini sa stláča zápalná zmes. Tesne pred skončením expanzie, piest otvorí výfukový kanál. Tlak vo valci klesne a piest otvorí prepúšťací kanál. Zápalná zmes z kľukovej skrine vyplachuje miernym tlakom spaliny a plní valce na ďalší obeh.


Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky