Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spaľovacie motory - Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov


Vidíte schému piestového spaľovacieho motora s kľukovým mechanizmom, ktorý tvorí jeho podstatu. Vo valci 1, ktorého horný koniec je uzavretý hlavou 2, sa pohybuje piest 3. Ojnica 4 spája piest s kľukovým hriadeľom 5. Piest sa pohybuje vo valci hore a dolu, teda priamočiare a vratne. Jeho posuvný pohyb sa prenáša ojnicou na kľukový hriadeľ 5 a mení sa na pohyb otáčavý. Kľukový hriadeľ je hnacím hriadeľom motora. Otáčky kľukového hriadeľa sa prenášajú ďalej cez spojku, prevodovku a rozvodovku na hnacie kolesá motorového vozidla.

Piest, ojnica a kľukový hriadeľ tvoria celok, ktorému hovoríme kľukový mechanizmus motora.
Krajné polohy piesta vo valci nazývame úvrate, a to horná úvrať (HÚ) a dolná úvrať (DÚ). Vzdialenosť medzi oboma úvraťami, t.j. Dĺžka dráhy piesta, je zdvih piesta (z - udáva sa v mm). Piest vykoná za jednu otáčku kľukového hriadeľa dva zdvihy. Priemer valca je priemer pracovnej dutiny valca a nazýva sa vŕtanie valca (D - udáva sa tiež v mm). Kružnica K, ktorú opisuje stred čapu kľukového hriadeľa, nazývame kľukovou kružnicou. Kružnicu rozdeľujeme na 360 dielikov – stupňov. Počítame vždy od hornej polohy kľuky (hornej úvrate) v smere točenia (t.j. Vpravo). Na toto rozdelenie potom vzťahujeme činnosť všetkých mechanizmov motora, pokiaľ je ich pohyb viazaný na kľukový hriadeľ (napr. Otváranie a zatváranie ventilov, okamih zážihu).

Základným údajom spaľovacieho motora je objem valca (alebo valcov), ktorý nazývame objemom motora. Je to priestor, ktorý je daný kruhovou plochou priemeru valca motora (vŕtanie) a výškou zdvihu piesta. Objem valca sa tiež nazýva zdvihovým objemom a udáva sa v kubických centimetroch alebo litroch.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky