Mazacia sústava - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spaľovacie motory - Mazacia sústava

Mazacia sústava motora musí dokázať zásobovať jednotlivé časti motora dostatočným množstvom mazacieho oleja. Pritom musí byť zaistený správny tlak oleja. Pokles tlaku oleja vodičovi signalizuje kontrolka na prístrojovej doske.

Požiadavky na mazaciu sústavu sú nasledovné:
  • Mazanie – zníženie trenia styku pohybujúcich sa častí motora.
  • Chladenie – ochrana pred prehriatím častí motora, ktoré nedokážu odovzdať teplo chladiacej kvapaline.
  • Tesnenie – štrbiny medzi piestom a valcom tak, aby prenikanie stlačených plynov okolo piesta bolo čo najmenšie.
  • Čistenie – odvod častí oteru, usadenín a zvyškov po spaľovaní.
  • Ochrana proti korózii
  • Zníženie hlučnosti motora – mazacia vrstva oleja tlmí hluk a vibrácie.


V súčasných štvortaktných automobilových motoroch sa používa tlakové mazanie. Mazací olej je vytláčaný na jednotlivé miesta z kľukovej skrine (olejová vaňa), potrubím k ložiskám kľukového a vačkového hriadeľa (maže aj klzné plochy valcov) cez olejové čerpadlo (zubové) a obieha motorom. Následne sa dostáva späť do kľukovej skrine, v ktorej sa chladí a slúži ako zásobná nádrž. Vymeniteľný filter oleja zachytáva z oleja nečistoty, ktoré by mohli poškodiť motor. Čistota oleja má vplyv aj na životnosť motora. U niektorých vozidiel sa v mazacom systéme môže nachádzať aj prídavný chladič oleja.

Výmenné intervaly a druhy olejov predpisuje výrobca vozidla podľa počtu prejazdených kilometrov alebo podľa časového intervalu. Dôležité je, čo nastane skôr. Vodič by sa mal zamerať na kontrolu množstva oleja v motore pomocou mierky podľa pokynov výrobcu vozidla.

zdroj: shutterstock.com

Činnosť mazacej sústavy

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky