Palivové sústavy - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spaľovacie motory - Palivové sústavy
Palivová sústava zabezpečuje dopravu paliva z palivovej nádrže do karburátora (karburátorové motory) alebo k vstrekovaciemu ventilu, prípadne pri priamom vstrekovaní k vysokotlakovému čerpadlu (benzínové vstrekovacie motory).
Palivo je z palivovej nádrže dopravované do karburátora pomocou palivového čerpadla cez čistič paliva v ktorom sa palivo zbavuje mechanických nečistôt a vody.
Karburátor slúži na prípravu zápalnej zmesi. Na vytvorenie správnej zápalnej zmesi treba na 1 kg benzínu 16 kg vzduchu. Hovoríme teda, že karburátor tvorí zmes v pomere 1:16. Z karburátora je upravená zápalná zmes pomocou sacieho potrubia dopravovaná do jednotlivých častí motora.
Neoddeliteľnou časťou uvedenej palivovej sústavy je čistič vzduchu, ktorý je namontovaný na hrdle karburátora a slúži na zabránenie vniknutia drobných nečistôt a aj ako účinné tlmiče nasávania, čím sa predlžuje životnosť motora.


Palivová sústava so systémom vstrekovania benzínu je založená na princípe vstrekovania paliva do nasávacieho potrubia (nepriame vstrekovanie) alebo priamo do spaľovacieho priestoru – do valca (priame vstrekovanie). K vstrekovacím ventilom sa musí palivo dopravovať s definovaným tlakom.
Pri priamom vstrekovaní benzínu je palivo dodávané vysokotlakovým čerpadlom do vysokotlakového okruhu. Elektrickým palivovým čerpadlom sa palivo dopravuje nepretržite z palivovej nádrže cez čistič paliva k motoru. Regulátor tlaku paliva zabezpečuje definovaný tlak v palivovom okruhu. Výška tlaku závisí od systému vstrekovania. Aby za všetkých prevádzkových podmienok bol udržaný potrebný tlak paliva, je množstvo paliva dopravované čerpadlom väčšie ako množstvo spotrebované motorom. Prebytočné palivo tečie späť do palivovej nádrže. Elektrické palivové čerpadlo sa rozbehne ihneď pri zapnutí zapaľovania, aby bolo zabezpečené vytvorenie tlaku pri nasledujúcom štarte. Ak motor nie je naštartovaný, je čerpadlo približne po jednej sekunde opäť vypnuté.
Pri viac bodovom vstrekovaní je každému valcu priradený jeden vstrekovací ventil, ktorý vstrekuje palivo priamo pred nasávací ventil valca.


Nároky na vstrekovacie systémy vznetových motorov sa neustále zvyšujú. Vyššie tlaky, rýchlejšie spínacie časy a pružné prispôsobenie priebehu vstreku prevádzkovému stavu motora robia vznetový motor úsporný, čistý a výkonný.
Požiadavky na nižšiu spotrebu paliva, malý obsah škodlivých látok v spalinách a na tichší chod motora kladú vysoké nároky na motor a vstrekovaciu sústavu. Tieto požiadavky môžu splniť len vstrekovacie systémy, ktoré sú schopné zabezpečiť vysoký vstrekovací tlak, ktorý je nevyhnutný pre jemné rozprášenie paliva v dýze, veľmi presné dávkovanie vstrekového množstva, presný priebeh vstrekovania a rovnako pilotné vstreky a aj následné vstreky.
Systém, ktorý tieto požiadavky spĺňa je zásobníkový systém Common Rail. Na rozdiel od ostatných vstrekovacích systémov je palivo vo vysokotlakovom zásobníku stále pripravené na vstrekovanie. Systém Common Rail je v súčasnosti najviac používaný vstrekovací systém pre moderné rýchlobežné vznetové motory osobných vozidiel.


Jadrom systému Common Rail sú vstrekovače. Majú ventil s rýchlym spínaním (elektromagnetický ventil alebo piezoelektrický člen), ktorý otvára a zatvára vstrekovaciu dýzu. Tým môže byť priebeh vstreku riadený jednotlivo pre každý valec. Vstrekovače sú spoločne pripojené k vysokotlakovému zásobníku. Odtiaľ pochádza názov systému “Common Rail”.
Charakteristickým znakom systému Common Rail je, že systémový tlak môže byť nastavený v závislosti na prevádzkovom stave motora. Nastavenie tlaku sa vykonáva regulačným tlakovým ventilom alebo dávkovacími jednotkami.
Pri systéme Common Rail je oddelené vytváranie tlaku a vstrekovanie. Vstrekovací tlak vytvára a reguluje vysokotlakové čerpadlo nezávisle na otáčkach motora a vstrekovanom množstve. Vo vysokotlakovom zásobníku, je palivo pripravené na vstrekovanie. Tento systém tým ponúka maximálnu flexibilitu pri riešení procesu vstrekovania.
Vstrekovacie množstvo zodpovedajúce potrebe, začiatok vstreku a vstrekovací tlak sa vypočítavajú v elektronickej riadiacej jednotke. Každý valec má zabudovanú vstrekovaciu jednotku – elektromagnetické ventily (integrované vo vstrekovačoch) sú ovládané riadiacou jednotkou a ich otváraním a zatváraním sa vykonáva vstrekovanie individuálne pre každý valec.


Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky