Zapaľovacia sústava - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spaľovacie motory - Zapaľovacia sústava

Zapaľovacie zariadenie motora má vytvoriť dostatočne vysoké napätie, ktoré je potrebné na preskočenie iskry medzi elektródami zapaľovacej sviečky v spaľovacom priestore v presne stanovenom okamihu. Stlačená zmes vo valci sa zapáli tak, že jej malé množstvo medzi elektródami zapaľovacej sviečky sa pri preskočení iskry zahreje nad hranicu zápalnosti (na teplotu tritisíc až šesťtisíc stupňov Celzia) a tým podnieti chemickú reakciu horenia, ktorá sa rozšíri po celom spaľovacom priestore.

Konvenčné cievkové zapaľovanie je riadené kontaktmi. Prúd, ktorý preteká zapaľovacou cievkou je vypínaný a zapínaný mechanickými kontaktmi prerušovača v rozdeľovači. Mechanický odstredivý a podtlakový regulátor určuje predstih zapaľovania v závislosti od otáčok a zaťaženia. Rozdeľovanie vysokého napätia na zapaľovacie sviečky zabezpečuje mechanický rotačný rozdeľovač.

Tranzistorové zapaľovanie riadené kontaktmi vzniklo z konvenčného neelektrického cievkového zapaľovania. Rozdeľovač je rovnaký ako pri konvenčnom cievkovom zapaľovaní. Pretože kontakty prerušovača pracujú v spojení s tranzistorovou zapaľovacou sústavou, nemusí už prerušovač spínať primárny prúd, ale len riadiaci prúd pre tranzistorové zapaľovanie.


zdroj: shutterstock.com
Spínacia jednotka má za úlohu spínať prúd v zapaľovacej cievke. Zapaľovacia cievka ukladá potrebnú zapaľovaciu energiu a vytvára napätie pre preskok iskry v okamihu zážihu. Zapaľovacia cievka sa skladá z dvoch magneticky viazaných medených vinutí /primárneho a sekundárneho/, z jadra, ktoré je zložené z jednotlivých plechov a puzdra z umelej hmoty. Funkcia zapaľovacej cievky je založená na indukčnom zákone. Vytváranie vysokého napätia pri moderných zapaľovacích systémoch spína riadiaca jednotka motora koncový stupeň zapaľovania počas vypočítaného času zapnutia. V priebehu tohto času rastie primárny prúd zapaľovacej cievky na svoju predpísanú hodnotu a pritom vytvorí magnetické pole. V okamihu zážihu preruší koncový stupeň prietok prúdu. Zmenou magnetického poľa sa v sekundárnom vypnutí zapaľovacej cievky indukuje sekundárne napätie, ktoré v každom prípade musí byť väčšie ako napätie potrebné na preskočenie iskry na zapaľovacej sviečke.

Vysoké napätie ktoré sa vytvorí v zapaľovacej cievke musí byť v okamihu zážihu privedené k príslušnej zapaľovacej sviečke. K tomu nám slúži rozdeľovač vysokého napätia.

Pri rotačnom rozdeľovaní vysokého napätia je vysoké napätie vytvárané jedinou zapaľovacou cievkou a mechanicky rozdeľované rozdeľovačom na jednotlivé zapaľovacie sviečky.

Zapaľovacie sviečky aj s káblovými koncovkami patria do vysokonapäťového (sekundárneho) zapaľovacieho obvodu.

Úlohou zapaľovacích sviečok je vytvorenou elektrickou iskrou zapáliť zmes paliva a vzduchu v spaľovacom priestore.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky