Brzdové sústavy - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Brzdové sústavy

Slúžia v motorovom vozidle na spomaľovanie, pribrzďovanie až do zastavenia a na zaistenie proti rozjazdu. Pri brzdení sa pohybová energia premieňa na teplo.

Brzdové zariadenia
  • Prevádzková brzda – má v prípade potreby znižovať rýchlosť vozidla, podľa okolností až do samotného zastavenia. Vozidlo sa pritom musí držať v stope. Prevádzková brzda sa ovláda nohou (nožná brzda) a pôsobí na všetky kolesá.
  • Núdzová brzda – mala by v prípade poruchy prevádzkovej brzdy plniť jej úlohy, prípadne s nižším účinkom. Nemusí to byť nezávislá tretia brzda, ale postačí aj nezávislý okruh dvojokruhovej brzdovej sústavy.
  • Parkovacia brzda – má zaistiť zaparkované alebo odstavené vozidlo proti rozjazdu, aj na naklonenej vozovke. Jej konštrukčné časti musia mať z bezpečnostných dôvodov mechanické spojenie (napr. tyč, lanko). Väčšinou je ovládaná ručnou pákou a pôsobí na kolesá jednej nápravy.

zdroj: shutterstock.com

U osobných vozidiel sa v súčasnosti používajú brzdy hydraulické. Skladajú sa z brzdového pedálu, dvojokruhového hlavného brzdového valca s posilňovačom, potrubia, brzdových valcov, regulátora brzdnej sily a bŕzd kolies. Predné kolesá majú brzdy kotúčové, na zadných kolesách sa používajú brzdy bubnové aj kotúčové.
zdroj: shutterstock.com

Z bezpečnostných dôvodov sú predpísané tzv. dvojokruhové brzdové sústavy s dvojokruhovým hlavným brzdovým valcom. Keď nastane na jednom brzdovom okruhu porucha, je možné druhým brzdovým okruhom vozidlo ešte zabrzdiť (núdzová brzda).

Spôsob účinku hydraulických bŕzd sa zakladá na Pascalovom zákone. Sila, ktorou brzdový pedál tlačí na piest v hlavnom valci, vytvára tlak kvapaliny. Ten pôsobí cez brzdové potrubie a vytvára prítlačné sily v brzdovom ústrojenstve. Pretože brzdovú kvapalinu nie je prakticky možné stlačiť a posuvy bŕzd naprázdno sú malé, pohybuje sa len malé množstvo kvapaliny. Nárast tlaku preto prebieha rýchlo a brzdy majú rýchlu odozvu.


Činnosť kotúčovej brzdy

Činnosť bubnovej brzdy

Činnosť parkovacej brzdy

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky