Zdroje elektrickej energie - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zdroje elektrickej energie

Elektrická sústava je nevyhnutnou súčasťou každého motorového vozidla, pretože zaisťuje bezpečnú premávku na ceste. Na elektrickom princípe je založené uvedenie motora do chodu (naštartovanie) a všetka signalizácia spojená s prevádzkou vozidla – kontrolné prístroje na prístrojovej doske vozidla, signálne osvetlenie (brzdové svetlá, ukazovatele smeru) i ďalšie nevyhnutné zariadenia. Bez elektrickej energie by bola prevádzka vozidla prakticky nemožná.

Rozdelenie elektrických zariadení:
  • Zdroje elektrickej energie
  • Spotrebiče elektrickej energie
  • Elektrická inštalácia vozidla

Zdroje elektrickej energie

Zdroje elektrickej energie sú vo vozidle potrebné ako zdroj napájania elektrických spotrebičov v motorovom vozidle elektrickou energiou. Tú získavame pri nenaštartovanom motore z akumulátora (batérie). Pokiaľ je motor v chode, poháňa generátor (alternátor), ktorý dodáva elektrickú energiu spotrebičom a zároveň dobíja akumulátor.

Akumulátor – je základným a hlavným zdrojom elektrickej energie motorového vozidla. Zásobuje spotrebiče elektrickej energie vozidla pri nenaštartovanom motore. Najmä však pri štartovaní samotného motora vozidla musí krátkodobo dodať štartéru vozidla veľa prúdu a zároveň zásobovať ostatné elektrické spotrebiče vozidla.

Princípom oloveného akumulátora je vratný chemický dej, ktorý prebieha medzi doskami ponorenými do elektrolytu (kyselina sírová zriedená chemicky čistou destilovanou vodou).

Údržba akumulátora zahŕňa kontrolu hladiny elektrolytu a meranie jeho hustoty. Pólové vývody a svorky je potrebné udržiavať v čistote (nesmie byť na nich biely kysličník, pretože nevedie prúd). Akumulátoru škodia aj silné otrasy, taktiež silné vybíjanie, prípadne skrat, pred ktorým je potrebné akumulátor chrániť. Akumulátor je potrebné udržiavať stále nabitý v prevádzke. V zimnom období kapacita akumulátora klesá.
zdroj: shutterstock.com

Podľa druhu prúdu môžeme vo vozidle používať elektrické sústavy jednosmerné alebo striedavé, záleží na tom, aký je použitý generátor elektrického prúdu. Dynamo vyrába jednosmerný prúd a alternátor striedavý prúd.

Nakoľko spotreba elektrickej energie u moderných automobilov narástla zo 150 až 180 W, na 400 až 1600 W došlo k nahradeniu dynama alternátorom. Alternátor pri menšej veľkosti a hmotnosti ako dynamo dokáže pokryť potrebu elektrického výkonu vozidla. Naviac alternátor je spoľahlivejší ako dynamo.

Pohon generátorov od motora vozidla zabezpečuje klinový alebo ozubený remeň, prostredníctvom remeníc.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky