Elektrické rozvody - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektrické rozvody


Na rozvod elektrickej energie vo vozidle sa používa kabeláž vedená vodičmi s malým elektrickým odporom rôznych prierezov a farieb. Používa sa jednovodičové zapojenie, čo znamená, že kladný pól je vedený vodičom a záporný pól kostrou vozidla (kovovou časťou karosérie). Preto pri poškodení vodiča (poškodená izolácia), môže dôjsť ku skratu a k následnému poškodeniu elektrických rozvodov. Z toho dôvodu sú všetky spotrebiče elektrickej energie vo vozidle a ich obvody chránené poistkou alebo spínačom, ktoré sú uložené v poistkových skrinkách. V prípade poruchy alebo skratu sa poistka vypáli (dôjde k odtaveniu) a tým k prerušeniu dodávky elektrickej energie.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky