Povinnosti inštruktora autoškoly - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 7 - Povinnosti inštruktora autoškoly
ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní
a) výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu, 8a)
b) skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“),
c) osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla,  
d) preskúšania odbornej spôsobilosti alebo
e) základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.

(2) Na inštruktora autoškoly sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1, ak vodič vedie vozidlo bez prítomnosti inštruktora autoškoly.
Inštruktor
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah