Úvodné ustanovenie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 1 - Úvodné ustanovenia
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky sa používajú

a) zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
b) vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
c) dopravné zariadenia,
d) svetelné signály a pokyny.
Úvodné ustanovenia
(2) Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.
Úvodné ustanovenia
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah