Základné členenie zvislých značiek - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 2 - Základné členenie zvislých značiek
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Zvislé značky sa členia na

a) výstražné značky,
b) regulačné značky,
c) informačné značky.
Základné členenie zvislých značiek
(2) Výstražné značky sa členia na

a) všeobecné výstražné značky,
b) priecestné značky.
Základné členenie zvislých značiek
(3) Regulačné značky sa členia na

a) značky o dávaní prednosti v jazde,
b) príkazové a zákazové značky,
c) značky o jazde po krajnici.
Základné členenie zvislých značiek
(4) Informačné značky sa členia na

a) značky o prednosti v jazde,
b) značky o cestách s osobitnými pravidlami,
c) návesti,
d) orientačné značky,
e) značky o náhradných a obchádzkových trasách,
f) pruhové značky.
Základné členenie zvislých značiek
(5) Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na

a) všeobecné dodatkové tabuľky,
b) špecifické dodatkové tabuľky.
Základné členenie zvislých značiek
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah