Platnosť zvislých značiek - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 3 - Platnosť zvislých značiek
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak.
Platnosť zvislých značiek
(2) Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100 m v smere jazdy za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 100 m v smere jazdy za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel; to platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje.
Platnosť zvislých značiek
(3) Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.
Platnosť zvislých značiek
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah