Umiestňovanie zvislých značiek - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 4 - Umiestňovanie zvislých značiek
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
Umiestňovanie zvislých značiek
(2) Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od vozovky alebo len nad vozovkou.
Umiestňovanie zvislých značiek
(3) Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.
Umiestňovanie zvislých značiek
(4) Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len na zadnú stranu značky o začiatku obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o začiatku zóny.
Umiestňovanie zvislých značiek
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah