Nápisy a symboly na zvislých značkách - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 5 - Nápisy a symboly na zvislých značkách
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(2) Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly na značke môžu byť vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky.
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(3) Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý.
Nápisy a symboly na zvislých značkách
(4) Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Symbol na informačnej značke možno vyobraziť otočený podľa smeru jazdy.
Nápisy a symboly na zvislých značkách
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah