Príloha č. 1 - Symboly - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
SYMBOLY
Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
A. SYMBOLY VOZIDIEL A ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
Električky
Nákladné vozidlá
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu.
Autobusy a trolejbusy
Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.
Osobné vozidlá
Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.
Zvláštne motorové vozidlá
Motocykle
Dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg.
Mopedy
Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Bicykle
Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk.
Chodci
Deti
Záprahové vozidlá
Nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu, ktoré sa pohybujú pomocou zvieracej sily a sú ovládané pohoničom.
Jazdci na zvierati
Elektromobily
Motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania.
Elektrobicykle
Bicykle s elektrickým pomocným pohonom, ktorého výkon sa preruší, keď bicykel dosiahne rýchlosť 25 km/h.
Malé elektrické vozidlá
Kolobežky s pomocným motorčekom, samovyvažovacie vozidlá a iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom na individuálne presuny.
Osobné vozidlá s prívesom
Nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom
Prípojné vozidlá
Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla a prípojného vozidla.
Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.
Obytné automobily
Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali ubytovanie osôb.
Obytné prívesy alebo návesy
Prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na mobilné ubytovanie osôb.
Koľajové vozidlá
Železničné vozidlá alebo električky.
Vojenské pásové vozidlá
Osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení
Osoby so zdravotným postihnutím
Vozidlá taxislužby
Vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
B. OSTATNÉ SYMBOLY
I. Symboly návestí a zvláštnych cieľov
Telefón núdzového volania
Hasiaci prístroj
Čerpacia stanica
Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív
Čerpacia stanica stlačeného kvapalného plynu (LPG)
Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)
Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2)
Dobíjacia stanica pre elektromobily


Motel
Motorest
Občerstvenie
Toalety
Bezbariérové toalety
Kostol, kaplnka
Infocentrum
Poruchová služba
Autokemping
Táborisko
Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy
Miesto pre obytné automobily
Kúpalisko
Kryté kúpalisko, plaváreň
Štadión, aréna
Voľnočasový športový areál
Lyžiarske stredisko
Turistika
Parkovisko
Parkovacia garáž, parkovací dom
Parkovisko P + R
(parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou)
Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá
Centrum
Priemyselná zóna
Letisko
Prístav
Železničná stanica
Autovlak
Nákupné stredisko
Nemocnica
Prvá pomoc
II. Symboly turistických cieľov
Hrad, zámok, pevnosť
Kostol, kaplnka
Vojnový cintorín
Múzeum
III. Parkovacie symboly
Pracovné dni
(okrem soboty)
Dni pracovného pokoja
Parkovacie miesta s priečnym státím na chodníku
(státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, oboma nápravami na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)
Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
(státie povolené súbežne na os vozovky, všetkými kolesami na chodníku)
Parkovacie miesta s priečnym státím čiastočne na chodníku
(státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, jednou nápravou na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)
Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím čiastočne na chodníku
(státie povolené súbežne s osou vozovky, pravými alebo ľavými kolesami na chodníku)
IV. Diaľničné symboly
Výjazd
(výjazd z diaľnice na inú cestu)
Diaľničný uzol
(križovanie diaľnice s inou diaľnicou)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah