Výstražné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 6 - Výstražné značky
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.
Výstražné značky
(2) V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú.
Výstražné značky
(3) Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú. Ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke.

(4) Podrobnejšie členenie výstražných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 2.
Výstražné značky
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah