VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
I. Všeobecné výstražné značky

101 Nebezpečenstvo
Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.
I. 1. Stavebno-technické vlastnosti cesty

110 Zákruta
Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

111 Dvojitá zákruta
Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.
Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku .

112 Klesanie
Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.

113 Stúpanie
Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.

114 Zúžená vozovka
Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.

115 Nerovnosť vozovky
Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.

116 Nebezpečná krajnica
Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.
I. 2. Stav vozovky a externé vplyvy

120 Nebezpečenstvo šmyku
Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.

121 Sneh alebo poľadovica
Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu.

122 Štrk na vozovke
Značka upozorňuje na zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidla.

125 Padnuté kamene
Značka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku.
Ak je riziko prevažne na ľavej strane vozovky, symbol sa vyobrazuje zrkadlovo.

126 Bočný vietor
Značka upozorňuje na zvýšené riziko silného alebo nárazového vetra.
I. 3. Organizácia a stav premávky

130 Kolóny
Značka upozorňuje na vytváranie kolóny vozidiel.

131 Práca
Značka upozorňuje na prácu na ceste alebo v jej blízkosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej môžu byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

132 Obojsmerná premávka
Značka upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch.

135 Svetelné signály
Značka upozorňuje na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi.

136 Križovatka
Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.
I. 4. Pohyb na ceste

140 Chodci
Značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

141 Deti
Značka upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

142 Priechod pre chodcov
Značka upozorňuje na priechod pre chodcov.

143 Cyklisti
Značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

145 Zver
Značka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.
Ak je symbol na značke nahradený symbolom obojživelníka, značka upozorňuje na miesto, kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy.


146 Hospodárske zvieratá
Značka upozorňuje na častý výskyt hnaných hospodárskych zvierat na ceste.
II. Priecestné značky

151 Priecestie
Značka upozorňuje na priecestie.
       
152 Návesť pred priecestím
Značka informuje o vzdialenosti k priecestiu.
Značka s vyznačenými tromi pruhmi informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu, značka s dvoma pruhmi o vzdialenosti 160 m k priecestiu a značka s jedným pruhom o vzdialenosti 80 m k priecestiu.
V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.

153 Výstražný kríž
Značka označuje priecestie.
Ak je na značke v strede kríža vyobrazený symbol blesku, značka tiež informuje o tom, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie.
Ak z priestorových dôvodov nie je vhodné výstražný kríž umiestniť zvisle, umiestni sa vodorovne.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah