Križovatky nerozlíšené dopravnými značkami - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Križovatky nerozlíšené dopravnými značkami
Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo po ceste sprava.
Ako druhé prejde cez križovatku červené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde modrému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava.
Ako posledné prejde naše vozidlo, pretože muselo dať prednosť červenému vozidlu prichádzajúcemu k nám po ceste sprava.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo po ceste sprava.
V poradí druhé prejde cez križovatku a odbočí doľava naše vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde modrému vozidlu prichádzajúcemu po ceste sprava.
Ako posledné prejde červené vozidlo, pretože muselo dať prednosť vjazde nášmu vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku naše vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo sprava.
Ako druhé prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde nášmu vozidlu prichádzajúcemu ku križovatke voči nemu sprava.
Ako posledné prejdú súčasne modré a červené vozidlo, pretože obidve najprv museli dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu sprava.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo sprava. Aj keď odbočuje vľavo neuplatňuje pravidlo o odbočovaní vľavo, nakoľko ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
V poradí druhé prejde cez križovatku a odbočí vľavo naše vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nám sprava.
Nakoniec prejde cez križovatku červené vozidlo, pretože muselo dať prednosť v jazde nášmu vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Nakoľko sa ale jazdné dráhy týchto troch vozidiel nepretínajú, môžu prejsť cez križovatku všetky tri súčasne.
Naše vozidlo a protiidúce modré vozidlo sa pri odbočovaní vľavo vyhýbajú vľavo.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo sprava.
Ako druhé prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.
Ako posledné prejde naše vozidlo, pretože muselo dať prednosť modrému vozidlu prichádzajúcemu k nám sprava.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Červené vozidlo vojde na križovatku ako prvé, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo sprava. Pri odbočovaní vľavo však musí dať prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu.
V poradí druhé vojde do križovatky, ale opustí ju ako prvé zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde červenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.
Ako tretie vojde do križovatky, ale opustí ju ako druhé modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.
Ako posledné opustí križovatku červené vozidlo.

Kruhový objazd nie je označený dopravnými značkami upravujúcimi prednosť v jazde.
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.
Prednosť v jazde má červené vozidlo, pretože vchádza do kruhového objazdu.

Na križovatke platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože nemusí dávať prednosť v jazde žiadnemu vozidlu sprava.
V poradí druhé prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako posledné, pretože muselo dať prednosť v jazde modrému vozidlu prichádzajúcemu k nemu sprava.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky