Križovatky hlavnej cesty s vedľajšou - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Križovatky hlavnej cesty s vedľajšou
Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“, takže musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.
Ako prvé prejdú cez križovatku súčasne červené a zelené vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste.
Naše vozidlo prejde ako posledné, pretože muselo dať prednosť v jazde červenému a zelenému vozidlu.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza po hlavnej ceste a na križovatke odbočuje vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo idúce taktiež po hlavnej ceste.
Ako druhé prejde naše vozidlo, pretože muselo dať pri odbočovaní vľavo prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu.
V poradí posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza po vedľajšej ceste a na križovatke odbočuje vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku červené vozidlo, pretože prichádza po hlavnej ceste.
Zelené vozidlo idúce tiež po hlavnej ceste prejde cez križovatku ako druhé, pretože pri odbočovaní vľavo muselo dať prednosť v jazde protiidúcemu červenému vozidlu.
V poradí tretie prejde naše vozidlo súčasne s protiidúcim žltým vozidlom. Obidve vozidlá odbočujú vľavo a vyhýbajú sa vľavo.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza po hlavnej ceste a odbočuje vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku červené vozidlo odbočujúce vpravo.
Ako druhé prejde cez križovatku naše vozidlo, ktoré muselo pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde protiidúcemu červenému vozidlu.
Ako tretie prejde cez križovatku žlté vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde červenému a nášmu vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste.
Ako posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože muselo dať prednosť v jazde červenému a nášmu vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste a taktiež protiidúcemu žltému vozidlu pri odbočovaní vľavo.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po vedľajšej ceste a na križovatke chce odbočiť vľavo.
V poradí prvá prejde cez križovatku električka idúca po hlavnej ceste.
Ako druhé prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať pri odbočovaní vľavo prednosť v jazde protiidúcej električke.
Ako tretie prejde cez križovatku žlté vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste.
Nakoniec prejde naše vozidlo, potom čo dalo prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste a pri odbočovaní vľavo aj protiidúcemu žltému vozidlu.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po vedľajšej ceste a na križovatke chce odbočovať vľavo.
Ako prvá prejde cez križovatku električka, ktorá dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo a má prednosť v jazde pred zeleným vozidlom, ktorému križuje smer jeho jazdy.
V poradí druhé prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde električke.
Ako tretie prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré pri odbočovaní vľavo muselo dať prednosť v jazde protiidúcej električke a zelenému vozidlu.
Ako štvrté prejde žlté vozidlo, pretože muselo dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste.
Naše vozidlo prejde ako posledné, lebo muselo dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste a pri odbočovaní vľavo i protiidúcemu žltému vozidlu.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste, ktorá mení smer doľava, a bude pokračovať v jazde priamo.
Ako prvé prejde cez križovatku naše vozidlo, pretože prichádza po hlavnej ceste.
Ako druhé prejde cez križovatku červené vozidlo idúce tiež po hlavnej ceste, pretože muselo dať prednosť v jazde nášmu vozidlu prichádzajúcemu voči nemu sprava.
V poradí tretie prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste.
Ako posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste a tiež modrému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po vedľajšej ceste sprava.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste, ktorá mení smer doprava.
Ako prvé prejde cez križovatku naše vozidlo súčasne s modrým idúcim tiež po hlavnej ceste.
Druhé prejde žlté vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, pretože dalo prednosť v jazde nášmu a modrému vozidlu idúcemu po hlavnej ceste.
Ako posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, potom čo dalo prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste a tiež žltému vozidlu prichádzajúcemu voči nemu sprava.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste a pokračuje po nej smerom vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku naše vozidlo súčasne so zeleným, pretože ich dráhy sa nepretínajú.
Ako druhá prejde cez križovatku električka č. 1, ktorá musela dať prednosť v jazde nášmu vozidlu prichádzajúcemu k nej po hlavnej ceste sprava. Súčasne s ňou prejde aj električka č. 2, ktorá musela dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

Naše vozidlo musí dať na príkaz dopravnej značky prednosť v jazde električkám.
Ako prvé prejdú cez križovatku obidve električky súčasne.
Ako druhé prejde cez križovatku naše vozidlo súčasne s modrým, pretože obidve museli dať prednosť v jazde električkám na príkaz dopravnej značky.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste a chce odbočiť vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku červené vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku naše vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde protiidúcemu červenému vozidlu. Súčasne môže ísť aj modré vozidlo, pretože dráhy týchto dvoch vozidiel sa nekrížia.
Posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, pretože muselo dať prednosť v jazde červenému a nášmu vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste a chce odbočiť vľavo.
Ako prvé prejde cez križovatku žlté vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku naše vozidlo, ktoré pri odbočovaní vľavo muselo dať prednosť v jazde protiidúcemu žltému vozidlu.
Ako posledné prejde cez križovatku červené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, pretože muselo dať prednosť v jazde žltému a nášmu vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po hlavnej ceste a pokračuje priamo, takže prejde cez križovatku ako prvé.
Ako druhé prejde cez križovatku modré vozidlo prichádzajúce tiež po hlavnej ceste, ktoré muselo pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde nášmu vozidlu.
Ako posledné prejde cez križovatku červené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, ktoré muselo dať prednosť v jazde nášmu a modrému vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Naše vozidlo prichádza ku križovatke po vedľajšej ceste a na príkaz dopravnej značky odbočuje vpravo.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku naše vozidlo odbočujúce vpravo.
Ako posledné prejde cez križovatku červené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, ktoré muselo pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde nášmu vozidlu.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo prichádzajúce ku križovatke po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku zelené vozidlo idúce tiež po hlavnej ceste, pretože muselo pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu.
Ako posledné prejde cez križovatku červené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce ku križovatke po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku červené vozidlo idúce po hlavnej ceste, lebo muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu voči nemu sprava.
Súčasne s červeným prejde aj modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu idúcemu po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste.
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako druhé, pretože muselo dať pri odbočovaní vľavo prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu.
Posledné prejde cez križovatku červené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde modrému a zelenému vozidlu idúcemu po hlavnej ceste.

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.
Modré vozidlo idúce po kruhovom objazde má prednosť v jazde, pretože prichádza ku križovatke po ceste označenej ako hlavná.
Červené vozidlo vchádzajúce do kruhovému objazdu po ceste označenej ako vedľajšia musí na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad a dať prednosť v jazde modrému vozidlu.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku žlté vozidlo, pretože prichádza po hlavnej ceste.
Ako druhé prejde cez križovatku červené vozidlo, pretože dalo pri odbočovaní vľavo prednosť v jazde protiidúcemu žltému vozidlu.
Ako posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde žltému a červenému vozidlu idúcemu po hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku žlté vozidlo prichádzajúce ku križovatke po hlavnej ceste.
V poradí druhé prejde cez križovatku červené vozidlo, ktoré muselo pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde protiidúcemu žltému vozidlu.
Posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce po vedľajšej ceste, ktoré dalo prednosť v jazde žltému a červenému vozidlu na hlavnej ceste.

Križovatka ciest rozlíšená dopravnými značkami.
Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste. Druhé prejde cez križovatku modré vozidlo odbočujúce vpravo, pretože muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu na hlavnej ceste.
Ako posledné prejde cez križovatku žlté vozidlo, ktoré dalo prednosť v jazde zelenému vozidlu idúcemu po hlavnej ceste a pri odbočovaní vľavo i protiidúcemu modrému vozidlu.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky