Riadené križovatky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Riadené križovatky
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to STOJ pre vodiča červeného a žltého vozidla a VOĽNO pre vodiča modrého vozidla.
Vodič zeleného vozidla môže odbočiť len vpravo.
Chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.
Na tento pokyn policajta prejde cez križovatku súčasne modré a zelené vozidlo.

Ak svieti zelené svetlo pre červené a modré vozidlo a rozsvieti sa v protiľahlom rohu križovatky signál na opustenie križovatky, má červené vozidlo odbočujúce vľavo prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.
Cez križovatku prejde červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom.

Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo prichádzajúce v smere, pre ktorý svieti signál VOĽNO.
Na signál zelenej doplnkovej šípky svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom STOJ! smie vodič červeného vozidla odbočiť vpravo.
Pritom musí dať prednosť v jazde zelenému vozidlu idúcemu vo voľnom smere a chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť a na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.

Tento pokyn policajta znamená VOĽNO pre vodiča žltého, modrého a červeného vozidla a pre chodcov prechádzajúcich cez priechod pre chodcov a STOJ! pre vodiča čierneho a zeleného vozidla, ktorí sú povinní zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.
Ako prvé prejde cez križovatku žlté vozidlo.
Vodič modrého vozidla môže odbočiť vľavo, pritom však musí dať prednosť v jazde protiidúcemu žltému vozidlu.
Vodič červeného vozidla môže odbočiť vpravo, pritom však nesmie ohroziť chodcov (prechádzajúcich cez priechod) na ceste, na ktorú vodič odbočuje.

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to STOJ! pre vodiča žltého vozidla a VOĽNO pre vodiča červeného a modrého vozidla, pričom vodič červeného vozidla pri odbočovaní vpravo, nesmie ohroziť chodcov (prechádzajúcich cez priechod za chrbtom policajta) na ceste, na ktorú vodič odbočuje.
Vodič zeleného vozidla smie odbočiť len vpravo.
Na tento pokyn policajta prejdú cez križovatku súčasne modré, červené a zelené vozidlo.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky