Dopravné zariadenia - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
Dopravné zariadenia
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
§ 13
(1) Dopravné zariadenia sa členia na
a) svetelné signalizačné zariadenia,
b) vodiace zariadenia,
c) výstražné zariadenia,
d) parkovacie zariadenia,
e) záchytné zariadenia,
f) ostatné zariadenia.
Dopravné zariadenia
(2) Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.
Dopravné zariadenia
(3) Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.
Dopravné zariadenia
zdroj: shutterstock.com
(4) Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.
Dopravné zariadenia
zdroj: shutterstock.com
(5) Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.
Dopravné zariadenia
zdroj: shutterstock.com
(6) Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich.
Dopravné zariadenia
zdroj: shutterstock.com
(7) Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných dopravných značiek a panely sieťového riadenia.
Dopravné zariadenia
zdroj: shutterstock.com
(8) Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných značiek. Ak ide o premennú dopravnú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby okrem značiek o jazde po krajnici, ktoré sú vyobrazené na čiernom podklade.

(9) Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.
Dopravné zariadenia
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah