Príloha č. 7 - Dopravné zariadenia - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Príloha č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
I. Vodiace zariadenia
I. 1. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok

701 Zábrana na označenie uzávierky
Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.
              
702 Smerovacia doska (šípová) (šrafovaná)
Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov.

Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.

703 Dopravný kužeľ
Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
I. 2. Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok

705 Smerovacia tabuľa
Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.

706 Vodiaca tabuľa
Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

707 Červené a biele pruhy
Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku.
I. 3. Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
              
710 Smerový stĺpik (ľavý) (pravý)
Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty.
Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.
         
Na bočnej strane smerového stĺpika môže byť vyznačený smer k telefónu núdzového volania.

              
711 Stĺpik s výstrahou (ľavý) (pravý)
Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.
II. Výstražné zariadenia

720 Pojazdná uzávierková tabuľa
Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.
III. Doplnkové zariadenia k svetelným signálom

730 Zelená šípka
Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby.
Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.
Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.

731 Čierna šípka
Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah