Svetelné signály pre vozidlá - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 15 - Svetelné signály pre vozidlá
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.
Svetelné signály pre vozidlá
(2) Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti
a) signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
b) signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
c) signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
(3) Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ak svieti signál červenej alebo žltej farby so symbolom šípky alebo šípok alebo ak svieti signál v tvare zelenej šípky alebo šípok, ich význam podľa odseku 2 platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.
(4) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je(5) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.
(6) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.
(7) Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

         
Svetelné signály pre vozidlá
zdroj: shutterstock.com
(8) Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.
Svetelné signály pre vozidlá
(9) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je(10) Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný význam, ako je uvedený v odseku 2.
(11) Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole.

(12) V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo a svetelné signály podľa odseku 11 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.
§ 16
(1) Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.
(2) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je(3) Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
Svetelné signály pre vozidlá
zdroj: shutterstock.com
(4) Na označenie rýchlosti v kilometroch za hodinu, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu signálu zelenej farby, možno použiť rýchlostný signál. Číslice označujúce rýchlosť sú bielej farby na čiernom pozadí.
Svetelné signály pre vozidlá
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah