Svetelné signály pre chodcov - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 20 - Svetelné signály pre chodcov
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare chodca umiestnené za vozovkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom zelenej farby dole.

(2) Pri riadení cestnej premávky chodcov znamená pre chodca, ak svieti
a) signál červenej farby „Stoj“; ak sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca cez vozovku, chodec smie dokončiť prechádzanie,
Svetelné signály pre chodcov

b) signál zelenej farby „Voľno“; chodec však nesmie vojsť na vozovku, ak počuť alebo vidieť približujúce sa vozidlo s právom prednostnej jazdy.
Svetelné signály pre chodcov
(3) Vyobrazenie svetlených signálov podľa odseku 2 je(4) Svetelné signály v tvare chodca môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál červenej farby a zvukový signál s rýchlym opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál zelenej farby.

(5) Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
Svetelné signály pre chodcov
§ 21 - Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare bicykla.
Svetelné signály pre cyklistov
zdroj: shutterstock.com
(2) Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.
Svetelné signály pre cyklistov
zdroj: shutterstock.com
(3) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je(4) Na svetelné signály podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje § 20.

Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah