Dopravné zariadenia - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 60 ods. 13 zákona)
§ 7 - Dopravné zariadenia

(1) Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(2) Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.


(3) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),


b) záchytné bezpečnostné zariadenia

1. zvodidlá,
2. zábradlové zvodidlá,
3. zábradlia,
4. tlmiče nárazu,
5. dotykové lišty pre nevidiacich,
6. ploty,
zdroj: shutterstock.com

c) vodiace dopravné zariadenia

1. vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2. smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3. vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4. vodiace koľajnice,
5. vodiace steny,
6. vodiace obrubníky,
7. smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b),
8. odrazové sklá a lineárne vodiace pásy,
9. trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10. dopravné kužele (č. Z 1),
11. zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),
zdroj: shutterstock.com

d) výstražné dopravné zariadenia

1. výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne,
2. svetelné zábrany,
3. svetelné vodiace tabule,
4. svetelné rampy,
5. svetelné šípky,
6. zariadenia predbežnej výstrahy,
7. pojazdné uzávierkové tabule,
8. výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9. výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,
zdroj: shutterstock.com

e) ostatné dopravné zariadenia

1. dopravné zrkadlá,
2. spomaľovacie prahy vyhoto-vené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spoma-ľovacie prahy (č. Z 6b),
3. ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4. odrazové sklá proti zveri,
5. clony proti oslneniu,
6. žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7. červené a biele pruhy označu-júce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8. zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9. dopravné hlásnice,
zdroj: shutterstock.com

f) parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená

1. regulačné a parkovacie stĺpiky,
2. parkovacie zábrany,
3. parkovacie závory,
4. polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,
zdroj: shutterstock.com

g) elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),

h) elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b).
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky