Svetelné signály pre chodcov a cyklistov - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi (k § 62 ods. 3 zákona)
§ 11 - Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

(1) Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy, pričom

a) signál pre chodcov so zeleným svetlom „Voľno“ (č. S 5b) znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál „Voľno“ (č. S 5b) a následne sa rozsvieti signál „Stoj!“ (č. S 5a), smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento svetelný signál,


b) signál pre chodcov s červeným svetlom „Stoj!“ (č. S 5a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.

(2) Ustanovenie § 9 ods. 3 platí pre cyklistov, ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 7a až S 7i); rovnako platí aj vtedy, ak je signál s plnými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.
zdroj: shutterstock.com

(3) Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov alebo pre cyklistov vybavené tlačidlom na svetelné signály, smie chodec alebo cyklista po stlačení tlačidla prechádzať cestu po priechode pre chodcov alebo po priechode pre cyklistov až vtedy, keď sa rozsvieti signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 5b) alebo signál pre cyklistov so znamením „Voľno“ (č. S 7c).

(4) Svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov a cyklistov môžu byť doplnené akustickými signálmi, pričom akustický signál pomalej frekvencie znamená, že svieti signál s červeným svetlom „Stoj!“ (č. S 5a, č. S 7a, č. S 7d alebo č. S 7g), a akustický signál zrýchlenej frekvencie znamená, že svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“ (č. S 5b, č. S 7c, č. S 7f alebo č. S 7i).

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia pre chodcov a cyklistov aj v prípade použitia kombinovaných signálov pre chodcov a cyklistov (č. S 5c a č. S 5d).

zdroj: shutterstock.com / autor
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky