Osobitné označenie vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 25 - Osobitné označenie vozidla
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Osobitné označenie vozidla sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom sa umiestňuje v zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
(2) Vyobrazenie osobitných označení je


Označenie vozidla vedeného
osobou sluchovo postihnutou
Osobitné označenie vozidla

Označenie vozidla lekára pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Osobitné označenie vozidla

Označenie autobusu
prepravujúceho deti
Osobitné označenie vozidla

Označenie vozidla vedeného
vodičom začiatočníkom
Osobitné označenie vozidla
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah