Označenie prečnievajúceho nákladu - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 26 - Označenie prečnievajúceho nákladu
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm.
Označenie prečnievajúceho nákladu
zdroj: shutterstock.com
Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
Označenie prečnievajúceho nákladu
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah