Vzdanie sa vodičského oprávnenia - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 93 - Vzdanie sa vodičského oprávnenia
ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2) Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného zboru. Oznámenie musí obsahovať
a) meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,
b) adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,
c) dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,
d) skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,
e) dátum udelenia vodičského oprávnenia,
f) osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.
Vzdanie sa vodičského oprávnenia
zdroj: shutterstock.com
(3) K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie vyznačené.

(4) Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. Vodičské oprávnenie, ktorého sa jeho držiteľ vzdal, nemožno vrátiť.
Vzdanie sa vodičského oprávnenia
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah