§ 4 Kategórie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 4 - Kategórie vozidiel
ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.

(2) Vozidlá sa členia na tieto základné kategórie:

a) kategória L – dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,

(3) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie L ustanovuje osobitný predpis.14)
Kategórie vozidiel
b) kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,

(4) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)
Kategórie vozidiel
c) kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,

(4) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)
Kategórie vozidiel
d) kategória O – prípojné vozidlá,

(4) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)
Kategórie vozidiel
e) kategória T – kolesové traktory,

(5) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
Kategórie vozidiel
f) kategória C – pásové traktory,

(5) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
Kategórie vozidiel
g) kategória R – prípojné vozidlá za traktor,

(5) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
Kategórie vozidiel
h) kategória S – ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,

(5) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
Kategórie vozidiel
i) kategória P – pracovné stroje,
Kategórie vozidiel
j) kategória LS – snežné skútre,
Kategórie vozidiel
k) kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.
Kategórie vozidiel
(6) Kategória P sa člení na

a) kategóriu PS – pracovný stroj samohybný, ktorým je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; pracovný stroj samohybný nie je určený na prepravnú činnosť,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
b) kategóriu PN – pracovný stroj nesený, ktorým je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, v prepravnej polohe nie je v styku s vozovkou a spravidla nie je určený na prepravnú činnosť; je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(7) Kategória LS – snežné skútre sú zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyže alebo lyží v kontakte so snehom alebo ľadom a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré sú v kontakte so snehom alebo ľadom. Na ceste sa smú používať, len ak povrch cesty je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu cesty.
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(8) Kategória V sú ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií, najmä

a) záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
Kategórie vozidiel
b) bicykle – nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou osoby vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ručných kľúk,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
c) bicykle s pomocným motorčekom – bicykle iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
d) kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
e) motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
f) jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič vozidla riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
g) samovyvažovacie vozidlá – motorové vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebujú pomocný riadiaci systém.
Kategórie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah