§ 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 62 - Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vodič vozidla, ktoré je predmetom cestnej technickej kontroly, je povinný

a) spolupracovať s policajtom alebo technikom cestnej technickej kontroly,
b) riadiť sa pokynmi policajta alebo technika cestnej technickej kontroly,
c) poskytnúť prístup k vozidlu a jeho častiam, ako aj potrebný prístup na elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
d) dostaviť sa s vozidlom na náklady prevádzkovateľa vozidla ku kontrolnému zariadeniu cestnej technickej kontroly, ak nie je vzdialené viac ako 20 kilometrov,
e) poskytnúť doklady potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke vrátane posledného osvedčenia o kontrole technického stavu a poslednej správy o cestnej technickej kontrole, ak vozidlo bolo cestnej technickej kontrole podrobené,
f) poskytnúť licenciu Spoločenstva, prepravné povolenie alebo licenciu medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné.
Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah