§ 11 Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 11 - Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané podmienky podľa § 10. Spájacie zariadenia sa musia vzájomne zapojiť podľa návodu a pokynov výrobcu vozidla alebo výrobcu spájacieho zariadenia. Spájacie zariadenia musia zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu pri spájaní vozidiel do jazdnej súpravy a musia zabezpečiť bezpečné vzájomné zapojenie vozidiel za všetkých podmienok prevádzky vozidla.
Zapojenie vozidiel do jazdných súprav
zdroj: shutterstock.com
(2) Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 môže byť zapojené prípojné vozidlo kategórie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vyhovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plochy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šírku prípojného vozidla, nie je ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozidiel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.
Zapojenie vozidiel do jazdných súprav
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah