§ 13 Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 13 - Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
(2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, najmä fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo skúšobnej oblasti „A“ čelného skla ustanovenej v bode 2.2. prílohy 21 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43 tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nemôže pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo,
c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,
d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,
e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a) a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e).
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vykonávať len pri dodržaní podmienok podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43. Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vykonávať len mimo skúšobnej oblasti „A“ čelného skla ustanovenej v bode 2.2. prílohy 21 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43. Technológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
(6) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí nepriamy výhľad z vozidla na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.
Výhľad z miesta vodiča
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah