§ 15 Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 15 - Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nemôže byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí pri použití zvukového výstražného zariadenia, zvláštneho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.
Zvuk vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(3) Vozidlo nemôže počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas prevádzky vozidla.
Zvuk vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(4) Emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch nemôžu prekročiť ustanovené emisné limity pre danú kategóriu a vyhotovenie vozidla.
Zvuk vozidiel
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah