§ 17 Rýchlosť vozidla a zariadenia obmedzujúce rýchlosť - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 17 - Rýchlosť vozidla a zariadenia obmedzujúce rýchlosť
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nemôže byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla určená výrobcom vozidla.

(2) Ak výrobca vozidla určil pre vozidlo mimo ciest vyššiu rýchlosť vozidla, ako je povolené v cestnej premávke, najmä pre štvorkolky alebo nosiče pracovných adaptérov, potom v cestnej premávke nemôže byť prekročená rýchlosť vozidla uvedená v osvedčení o evidencii časti I, v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla.
Rýchlosť vozidla
zdroj: shutterstock.com
(6) Cestné motorové vozidlo musí byť vybavené počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti.
Rýchlosť vozidla
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah