§ 19 Označovanie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 19 - Označovanie vozidiel
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(3) Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.
Označovanie vozidiel
(8) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „CNG“ podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(9) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LNG“ podľa prílohy č. 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Označovanie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(10) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LPG“ podľa prílohy č. 16 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 67; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Označovanie vozidiel
(11) Motorové vozidlá na vodíkový pohon musia byť povinne označené identifikačným znakom podľa osobitného predpisu.27) Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Označovanie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(12) Dobíjateľný zásobník energie, ktorý má vysoké napätie, musí byť v motorovom vozidle na elektrický pohon, označený piktogramom v tvare žltého trojuholníka ohraničeného čiernou farbou a symbolom blesku čiernej farby. Tento piktogram sa musí nachádzať tiež na všetkých krytoch a batériách, ktoré po odstránení odkryjú živé časti vysokonapäťových obvodov.
Označovanie vozidiel
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah