§ 21 Prevádzka zvláštnych vozidiel - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 21 - Prevádzka zvláštnych vozidiel
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
[k § 44 ods. 11 písm. l) zákona] Vybrané ustanovenia
(1) Počas prevádzky v cestnej premávke musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nemôže byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, najmä nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.
Prevádzka zvláštnych vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2,55 m alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

(3) Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.
Prevádzka zvláštnych vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(4) Na cestách sa môžu používať pásové vozidlá, len ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nemôžu byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.
(5) Na cestách sa môžu používať snežné pásové vozidlá najmä snežné rolby, snežné ratraky a snežné skútre, ak je povrch cesty pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu cesty.
Prevádzka zvláštnych vozidiel
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah