Rozdelenie prvkov - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Rozdelenie prvkov
Rozdelenie prvkov
Prvky potrebné na ovládanie vozidla rozdeľujme nasledovne:
  • Ukazovatele
  • Ovládače

Ukazovatele
    • hlavné prístroje
    • pomocné prístroje
    • prevádzkové ukazovatele

Ovládače
    • pedále
    • radiaca páka
    • volant
    • parkovacia (ručná) brzda
    • ovládače osvetlenia
    • spínacia skrinka
    • ostatné ovládače
Rozdelenie prvkov
Hlavné a pomocné prístroje

Ukazovatele slúžia na informovanie vodiča. Hlavné prístroje v zornom poli vodiča informujú o dôležitých údajoch – rýchlosť vozidla (rýchlomer), zaťaženie motora (otáčkomer). O pomocné funkcie sa starajú ukazovatele napr. teploty chladiacej kvapaliny, stavu paliva, tlaku oleja atd.

Informačné displeje, ktoré sú integrované v združenom prístroji poskytujú vodičovi ďalšie dôležité informácie napr. o prejdenej vzdialenosti, priemernej spotrebe, času servisnej prehliadky atd.
Pri dnešných moderných vozidlách sa však už bežným rozdelením ovládacích prvkov riadiť nedá. Oznamovače a ovládače sú združené do jedného alebo viacerých dotykových obrazoviek, ktoré sa vo vozidle nachádzajú. Nemôžeme rozprávať ani o klasických ukazovateľoch nakoľko pred vodičom sa nachádza len volant a informácie, ktoré zobrazovali klasické ukazovatele, zobrazuje dotyková obrazovka alebo sa premietajú na čelné sklo pred vodičom. To isté platí aj pre niektoré ovládače vozidla, ktoré sa tiež presunuli do dotykových obrazoviek alebo sa stali plne automatické, a to tak aby ich vodič už nemusel ovládať.
Rozdelenie prvkov
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah