Volant - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Volant
Volant sa ovláda oboma rukami. Samozrejme, ak potrebujeme preradiť prípadne obsluhovať iný ovládač vo vozidle budeme riadiť iba jednou rukou. Preto je potrebné tento čas skrátiť na minimum.

Volant je potrebné držať v správnej polohe. Má to vplyv na bezpečnosť našej jazdy, ale prostredníctvom volantu aj vnímame pohyb a správanie nášho vozidla. Taktiež aj pri zdanlivo pokojnej situácii na ceste môže dôjsť k neočakávanej udalosti pri ktorej budeme musieť okamžite zareagovať.
Volant
zdroj: shutterstock.com
Vodiči majú nesprávne zaužívané držanie volantu. Väčšina vodičov považuje za správnu polohu na hodinách pri čase „o desať dve“. Dnešná teória, aj prax ukazujú, že táto poloha nie je správna. V prípade potreby náhlej zmeny smeru je možné volant točiť iba v malom rozsahu a teda nie je možné výrazne zmeniť smer.
Volant
zdroj: shutterstock.com
Pri nesprávnej polohe rúk na volante a vystrelení airbagu hrozí vážne poranenie rúk, v najhoršom prípade až zlomeniny.
Volant
zdroj: shutterstock.com
Najideálnejšou polohou je trištvrte na tri, ktorá vám umožní najväčší rozsah točenia. Prakticky je možné prekrížiť ruky a otočiť volant o 200° bez toho, aby ste ruky museli prekladať. Keď ich vrátite späť, automaticky viete, že kolesá smerujú rovno. Správnym držaním volantu navyše včas rozpoznáte nedotáčavý šmyk v zákrute.
Volant
zdroj: shutterstock.com
Pri prechádzaní ostrejších zákrut alebo križovatiek, musíme ruky na volante prekladať. Aby sa nám to ľahšie predstavovalo, rozdelíme si volant ako číselník hodín bez ohľadu na to, kde je volant natočený.

Točenie doprava:
Volant držíme v základnej polohe napr. na 3 a 9 a otáčame ním doprava.
Keď sa pravá ruka dostane do polohy 5 púšťa volant a ponad ľavú ruku sa presunie na polohu 0-1 (ruky sa prekrížia) pričom ľavá ruka volantom plynulo točí ďalej.
Následne ľavá ruka púšťa volant a presunie sa opäť na polohu 0-1 pričom pravá ruka volantom plynulo točí ďalej. Tento postup opakujeme až kým nedocielime požadované natočenie volantu.
Pri vracaní volantu do priameho smeru postupujeme tak ako by sme chceli točiť doľava.

Točenie doľava:
Volant držíme v základnej polohe napr. na 3 a 9 a otáčame ním doľava.
Keď sa ľavá ruka dostane do polohy 7 púšťa volant a ponad pravú ruku sa presunie na polohu 11-12 (ruky sa prekrížia) pričom pravá ruka volantom plynulo točí ďalej.
Následne pravá ruka púšťa volant a presunie sa opäť na polohu 11-12 pričom ľavá ruka volantom plynulo točí ďalej. Tento postup opakujeme až kým nedocielime požadované natočenie volantu.
Pri vracaní volantu do priameho smeru postupujeme tak ako by sme chceli točiť doprava.
Volant
Nezabudnime, že volant sa zásadne ovláda z vonkajšej strany. Pri točení ruky na volante prekladám a nesnažím sa volant pohadzovať medzi rukami. Taktiež volant neovládame cez stredovú priečku.
Volant
Volant už dávno neslúži len na ovládanie riadenia, ale umožňuje ovládať aj iné funkcie, pričom ruky nemusia opustiť volant. Multifunkčný volant je výhodný najmä kvôli bezpečnosti. Vodič pri jazde nemusí odvracať zrak z vozovky. Môžeme ovládať rádio, tempomat, palubný počítač, rôzne režimy jazdy a telefón.
Volant
Nesprávne spôsoby držania volantu:
Volant
zdroj: shutterstock.com
Volant
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah