Kontrola vozidla pred jazdou - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Kontrola vozidla pred jazdou
Kontrolou vozidla pred jazdou skontrolujeme, či vozidlo spĺňa podmienky bezpečnej jazdy a či je ho možné použiť v premávke na pozemných komunikáciách.
Pohľadom kontrolujeme:

   • neporušenosť a čistotu okien, zrkadiel a svetiel,
   • hĺbku dezénu, nadmerné opotrebenie, praskliny, poškodenia, prípadné predmety zapichnuté v pneumatikách,
   • úplnosť skrutiek kolies a ich prípadné uvoľnenie,
   • únik kvapalín alebo oleja z vozidla,
   • či nám niekto počas odstavenia vozidla vozidlo nepoškodil.
Kontrola vozidla pred jazdou
Skontrolujeme uzavretie a zaistenie kapoty. Zle zavretá a zaistená kapota sa môže počas jazdy otvoriť a následne nám zablokovať výhľad z vozidla.
Skontrolujeme funkčnosť svetiel a smerových svetiel.
Nezabudneme si nastaviť sedadlo a zrkadlá.
Skontrolujeme brzdový pedál a parkovaciu brzdu.
Po otočení kľúča v spínacej skrinke, skontrolujeme rozsvietenie všetkých výstražných ukazovateľov.
Po naštartovaní skontrolujeme zhasnutie všetkých výstražných ukazovateľov.
Skontrolujeme či sme mi a všetci spolujazdci pripútaný bezpečnostným pásom.
Po odbrzdení parkovacej brzdy skontrolujme zhasnutie výstražného svetla brzdového systému.

Raz týždenne alebo podľa odporúčaní výrobcu v návode na obsluhu skontrolujeme:
   • hladinu motorového oleja (medzi ryskami MIN a MAX),
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu chladiacej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu brzdovej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu kvapaliny do ostrekovačov,
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu elektrolytu v akumulátore (pokiaľ je akumulátor bezúdržbový nekontrolujeme), či nedošlo k uvoľneniu kontaktov a ich čistotu, pri bezúdržbovom akumulátore stav nabitia pomocou kontrplného svetla,
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • stav a napnutie klinového remeňa,
Kontrola vozidla pred jazdou
   • tlak vzduchu v pneumatikách a aj v rezervnom kolese, hĺbku dezénu,
Kontrola vozidla pred jazdou
zdroj: shutterstock.com
   • úplnosť a funkčnosť povinnej výbavy.
Kontrola vozidla pred jazdou
Ak vozidlo nepoužívame sami, pre vlastná istotu a bezpečnosť si skontrolujme celé vozidlo v rátane povinnej výbavy pred každou jazdou. Ak však vozidlo používame sami o stave povinnej výbavy by sme mali mať prehľad a v takom prípade ju nemusíme kontrolovať tak často.
Uvedomte si, že za vozidlo a jeho technický stav zodpovedá vodič zo zákona, a preto význam kontroly vozidla je daný.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah