Nastavenie sedadla a volantu - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Nastavenie sedadla a volantu
Správna poloha sedadla a jeho nastavenie majú vplyv na bezpečné ovládanie vozidla. Taktiež správna poloha vášho tela za volantom určuje, či budete mať na vozovku dostatočný výhľad, či dokážete vnímať chovanie vozidla alebo či únava z vedenia vozidla sa nedostaví skôr. Toto všetko má vplyv aj na bezpečnosť vašej jazdy. Samozrejme správna poloha za volantom musí zabezpečiť aj vaše pohodlie pri vedení vozidla.

Pamätajte si, že vo vozidle nemôžete sedieť natlačený na volant ale ani ďaleko od volantu (ako by sme chceli driemať). Sťažuje to ovládanie vozidla.
Pri nastavovaní sedadla začíname vždy nastavením správnej vzdialenosti nôh od pedálov. Pedále musíme vždy dokázať zatlačiť až na zem (najďalej ide spojkový pedál), ale na druhej strane, nesmieme kolenami narážať do prístrojovej dosky. Väčšinou sa nastavovacia páčka predného sedadla nachádza pod príslušným sedadlom spredu. Ak chceme nastaviť polohu sedadla, nadvihneme páčku nahor a posunieme sedadlo dopredu alebo dozadu. Vhodné je pri tom jednou rukou držať volant, aby po uvoľnení nedošlo k posunu sedadla do zadnej polohy. Pomocou ruky sa môžeme pritiahnuť alebo odtiahnuť od volantu.

Po nastavení sedadla sa skúste posunúť dopredu a dozadu, čím sa ubezpečíme že je sedadlo bezpečne zaistené.
Nastavenie sedadla a volantu
Pokračujeme nastavením sklonu operadla, čím si zabezpečíme správnu polohu nášho tela od volantu a to že volant dokážeme ovládať rukami v každej polohe. Nastavovanie operadla sa vykonáva otáčaním kolieska na boku sedadla alebo potiahnutím páky na boku sedadla. Správnu polohu skontrolujeme tak, že trup máme opretý o operadlo, vystrieme ruku a v najvyššom bode volantu sa ruka opiera zápästím o volant. Po uchopení volantu v základnej polohe ruky ostávajú mierne pokrčené.
Nastavenie sedadla a volantu
U niektorých vozidiel je možné nastavenie výšky sedadla. Správna výška nám musí zabezpečiť dobrý výhľad na vozovku ale zároveň musíme dokázať stlačiť pedále a nesmieme sa hlavou opierať o strechu vozidla.
Nastavenie sedadla a volantu
Nesmieme zabudnúť na opierku hlavy. Slúži nám na zníženie rizika zranenia krku pri dopravnej nehode. Správna poloha je keď sa zadná časť hlavy dotýka stredu opierky.
Nastavenie sedadla a volantu
Väčšina súčasných vozidiel umožňuje nastavenie výšky volantu. Potiahnutím páky poistky umožníme pohyb volantom nahor a nadol, prípadne aj smerom dopredu a dozadu. Po nastavení je potrebné opäť poistku zaistiť. Správnym nastavením volantu môžeme predísť únave pri vedení vozidla.
Nastavenie sedadla a volantu
POZOR!
Nikdy sa nepokúšajte nastavovať sedadlo počas jazdy. Mohlo by sa vám nečakane pohnúť a následne môže dôjsť ku strate kontroly nad vozidlom.
Sedadlo si nastavte pred zapnutím bezpečnostného pásu.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah