Radenie prevodových stupňov - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Radenie prevodových stupňov  
Pokiaľ potrebujeme vykonať zmenu prevodového stupňa (preradiť), naša pravá ruku musí pustiť volant. Preto ak potrebujeme korigovať smer jazdy volantom odložme radenie na neskôr alebo musíme skrátiť radenie na minimum.

Pred preradením rýchlosti vždy naplno stlačíme spojkový pedál.
Radenie prevodových stupňov
zdroj: shutterstock.com
Všeobecne platia pri používaní prevodových stupňov nasledujúce zásady:
1 prevodový stupeň sa používa pri rozjazde vozidla po rovine alebo do svahu, pri veľmi pomalej jazde napr. v kolóne pri posúvaní sa vozidiel, pri vychádzaní z neprehľadných miest, pri parkovaní alebo pri vychádzaní s parkovacieho miesta.
2 prevodový stupeň sa používa väčšinou pri odbočovaní, vchádzaní do križovatky s dávaním prednosti vjazde, pri prechádzaní železničných priecestí s nerovným povrchom, pri jazde do prudkého stúpania, pri jazde cez frekventovaný priechod pre chodcov.
3 prevodový stupeň sa používa pri jazde v neprehľadných zatáčkach, pri jazde v obci, pri jazde cez železničné priecestie s rovným povrchom alebo do svahu, prípadne cez prehľadný prechod pre chodcov a pod.
4 prevodový stupeň sa používa pri jazde v obci po hlavných cestách (pokiaľ to umožňuje prevodovka vozidla), pri jazde mimo obce do mierneho stúpania, pri predchádzaní a pod.
5 a 6 prevodový stupeň mimo obce pri rovnomernej jazde nad cca 70 km/h a pri jazde po diaľnici.
Samozrejme toto rozdelenie je len orientačné. Pri radení prevodových stupňov sa orientujeme pomocou vibrácii vozidla a sluchom.
Poradie úkonov pri radení:
1. Príprava na radenie (vykonáva sa v priebehu rozbiehania alebo spomaľovania vozidla)
   • presvedčiť sa, či zrýchlením alebo spomalením vozidla neohrozíme ostatných účastníkov cestnej premávky
   • zvážiť, ktorý prevodový stupeň potrebujeme zaradiť a aký bude sled úkonov
   • skontrolovať, či rýchlosť vozidla zodpovedá zaraďovanému prevodovému stupňu
   • pripraviť si ľavú nohu k pedálu spojky a pravú ruku k radiacej páke
2. Samotné radenie
   • uvoľniť pedál akcelerátora a súčasne úplne zošliapnuť spojku
   • preradiť a vrátiť ruku na volant (pohyb pákou je plynulý v tempe 2 až 3 sekúnd)
   • uvoľniť plynulo spojku hlavne cez bod záberu
   • podľa potreby zošliapnuť pedál akcelerátora
   • ľavú nohu položiť do polohy vedľa pedálu spojky
Keď radenie ukončíme, pravú ruku vrátime na volant, nenechávame ju na radiacej páke. Dochádza tak ku zbytočnému zaťaženiu mechanizmu radenia a jeho zbytočnému opotrebeniu.
Radenie prevodových stupňov
Moment radenia prevodových stupňov je daný otáčkami motora. Riadime sa hlavne sluchom, čiže s snažíme počúvať motor a podľa jeho zvuku určiť moment radenia.
Pokiaľ sa v našom vozidle nachádza otáčkomer môže nám pomôcť vystihnúť okamih radenia.
Po dosiahnutí vyšších otáčok motora (zvýšenie rýchlosti jazdy) radíme na vyšší prevodový stupeň a naopak pri poklese otáčok motora (zníženia rýchlosti jazdy) radíme na nižší prevodový stupeň.

Pokiaľ sa vo vozidle otáčkomer nenachádza, môžeme sa orientovať aj pomocou rýchlomera.
V oboch prípadoch je dobré sa v návode na obsluhu pozrieť na rozsah otáčok alebo na doporučené rýchlosti pre jednotlivé prevodové stupne daného typu vozidla.

Všetky prevodové stupne sú zosynchronizované, radenie by teda malo byť tiché a ľahké.
1 prevodový stupeň je pomocou synchronizácie možné zaradiť u stojaceho vozidla, ako aj pri pomalej jazde. Nakoľko dochádza k nadmernému namáhaniu synchronizácie radíme 1 prevodový stupeň, keď vozidlo stojí. Pri pomalej jazde sa snažíme zaradiť 1 prevodový stupeň len výnimočne.

Na čo si treba dať pozor?
Pri preraďovaní alebo rozjazde, sa nesnažme motor vytáčať do vysokých otáčok. Vysoké otáčky nám skracujú životnosť motora, bránia v plynulom radení (vozidlom po preradení seká) a nadmerne zvyšuje spotrebu paliva.
Nenechávajme nohu na spojkovom pedáli. Mohla by sa poškodiť a skracujeme jej životnosť.
Pri jazde na klzkom povrchu je pred preradením na nižší prevodový stupeň potrebné vozidlo najprv spomaliť. Pri náhlej zmene otáčok motora môže dôjsť ku strate kontaktu kolies s vozovkou a následne ku šmyku vozidla.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah