Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nahor - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nahor

Vychádzame zo stavu, keď radiaca páka sa nachádza v neutrálovej polohe.
Radenie smerom nahor

Radenie 1 prevodového stupňa

1 prevodový stupeň zaradíme z neutrálnej polohy pritiahnutím radiacej páky smerom k sebe (vľavo) a potom ju zatlačíme smerom dopredu.
Radenie smerom nahor

Radenie 2 prevodového stupňa

Radiacu páku zľahka zatlačíme k sebe (vľavo) a potlačíme smerom dozadu.

Pokiaľ radíme 2 prevodový stupeň z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku smerom k sebe (vľavo) a potom ju zatlačíme smerom dozadu. Toto radenie používame napr. pri rozbehnutí vozidla dole kopcom.
Radenie smerom nahor

Radenie 3 prevodového stupňa

Pri radení 3 prevodového stupňa využívame to, že tlak pružín vráti radiacu páku medzi 3 a 4 prevodový stupeň (do neutrálovej polohy).

Zľahka otvorenou dlaňou potlačíme radiacu páku smerom dopredu. Páka nám skočí do neutrálovej polohy a tam opäť zľahka otvorenou dlaňou potlačíme radiacu páku smerom dopredu.
Radenie smerom nahor

Radenie 4 prevodového stupňa

Pri radení 4 prevodového stupňa využívame skutočnosť, že radiacu páku nemusíme tlačiť ani do jednej zo strán, nakoľko cez neutrál prechádzame priamo.

Zľahka potiahneme radiacu páku dozadu prstami ruky, a to tak aby sme ju nevychýlili do strany.
Radenie smerom nahor

Radenie 5 prevodového stupňa

Pri radení 5 prevodového stupňa páku zľahka dlaňou potlačíme do neutrálovej polohy a z neutrálnej polohy odtlačíme radiacu páku smerom od seba (vpravo) a potom ju zatlačíme smerom dopredu.
Radenie smerom nahor
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah