Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nadol - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nadol
Nižšie prevodové stupne používame v prípadoch, keď je potrebné znížiť rýchlosť jazdy (napr. bezpečné prejdenie križovatkou, prejdenie cez železničné priecestie, priechod pre chodcov atd.)
Nižšiu rýchlosť používame aj pred dlhým a prudkým klesaním. Zaradením nižšieho prevodového stupňa sa motor správa ako brzda.
Pri poklese rýchlosti vozidla, alebo keď to je potrebné radíme nižší prevodový stupeň, pri dodržaní postupu radenia.

Radenie z 5 na 4 prevodový stupeň

Pri radení z 5 prevodového stupňa využívame to, že tlak pružín vráti radiacu páku medzi 3 a 4 prevodový stupeň (do neutrálovej polohy).

Pri radení 4 prevodového stupňa páku zľahka prstami potiahneme dozadu. Páka nám skočí do neutrálovej polohy a tam opäť zľahka prstami potiahneme páku smerom dozadu.
Radenie smerom nadol

Radenie zo 4 na 3 prevodový stupeň

Pri radení 3 prevodového stupňa využívame skutočnosť, že radiacu páku nemusíme tlačiť ani do jednej strany, nakoľko cez neutrál prechádzame priamo.

Zľahka dlaňou zatlačíme radiacu páku cez neutrál smerom dopredu, pričom máme prsty tak aby sme ju nevychýlili do strán.
Radenie smerom nadol

Radenie z 3 na 2 prevodový stupeň

Páku najskôr zľahka prstami potiahneme do neutrálovej polohy.

Z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku smerom k sebe (vľavo) a potom ju zatlačíme smerom dozadu.
Radenie smerom nadol
Ak to nie je nevyhnutné, radíme 1 prevodový stupeň, len keď vozidlo stojí.

Pri radení smerom nadol nemusíme dodržať postupnosť prevodových stupňov. Napr. ak sme šli na 5 prevodovom stupni rýchlosťou 80 km/h a brzdením sme znížili rýchlosť napr. na 45 km/h môžme hneď zaradiť 3 prevodový stupeň.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah