Radenie prevodových stupňov - radenie spätného chodu - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Radenie prevodových stupňov - radenie spätného chodu
Spiatočku by sme nemali radiť hneď po zastavení vozidla.
Pozor spiatočka väčšinou nemá synchronizáciu, preto ju radíme na stojacom vozidle. Výrobcovia dokonca odporúčajú, po zastavení počkať aspoň 3 – 5 sekúnd a až potom radiť spätný chod.
Spiatočka môže mať rôzne polohy. Preto je potrebné tento postup prispôsobiť konkrétnemu typu vozidla.
Napr. vozidlo FIAT. Na páke najprv prstami potiahneme poistku spiatočky a následne z neutrálovej polohy odtlačíme radiacu páku otvorenou pootočenou dlaňou od seba a potom ju posunieme dozadu. Počas celej dráhy chodu páky, držíme poistku zatlačenú.
Radenie spätného chodu
Napr. vozidlo ŠKODA. Páku najprv zatlačíme nadol a následne z neutrálovej polohy pritiahneme radiacu páku dlaňou k seba a následne ju posunieme dopredu. Počas celej dráhy chodu páky, páku tlačíme nadol.
Radenie spätného chodu
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah