Zastavenie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Zastavenie
Zastavenie vozidla je po rozbehnutí ďalší zo základných úkonov. Pri zastavovaní vozidla musíme brať do úvahy rýchlosť vozidla a situácia pri ktorej dochádza k zastaveniu.

Zastavovanie môžeme vykonávať rôznymi spôsobmi.

V malej rýchlosti (cca do 20 – 30 km/h) zastavujeme tak, že najprv zatlačíme pedál spojky a takmer súčasne pedál brzdy. Brzdu ovládame jemne a držíme ju až do úplného zastavenia vozidla.
Zastavenie
Pri vyšších rýchlostiach. Ak vieme že budeme stáť môžeme vozidlo najprv spomaliť takzvanou motorovou brzdou. To je postupným preraďovaním na nižšie prevodové stupne (až na 2. prevodový stupeň) a následne zatlačíme pedál spojky a takmer súčasne pedál brzdy. Brzdu ovládame jemne a držíme ju až do úplného zastavenia vozidla.

Pri náhlom zastavení z vyššej rýchlosti zatlačíme pedál brzdy a následne pedál spojky.
Zastavenie
Spojku vždy držíme až do úplného zastavenia vozidla a držíme ju aj po zastavení vozidla do času kým nezaradíme neutrál. Pokiaľ by sme spojku pri brzdení nepoužili došlo by ku zhasnutiu motora a navyše sa nám predlžuje brzdná dráha vozidla. Pri vyššej rýchlosti ak by sme spojku stlačili predčasne nastane neželaný jav a to zrýchlenie vozidla (pri jazde dole kopcom), alebo vozidlo bude pokračovať zotrvačnosťou bez spomaľovania ďalej (pri jazde po rovine).
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah