Úkony po jazde - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Úkony po jazde
Pokiaľ sme zastavili správne, motor ostal vchode, máme zošliapnutý pedál spojky, pedál brzdy a v prevodovke zaradený prevodový stupeň.

Ako prvé zaradíme neutrál vzápätí môžeme uvoľniť pedál spojky.
Úkony po jazde
Zaistíme vozidlo proti pohybu pomocou parkovacej brzdy, a môžeme uvoľniť pedál brzdy.
Úkony po jazde
Pokiaľ máme zapnuté elektrické spotrebiče (napr. osvetlenie, stierače atď.), vypneme ich.
Úkony po jazde
Vypneme kľuč v spínacej skrinke do polohy 0 a následne do polohy STOP.
Úkony po jazde
Po vytiahnutí kľúča uzamkneme volant jeho pootočením.
Úkony po jazde
Skontrolujeme uzavretie okien, či sme vo vozidle neponechali na viditeľnom mieste veci ktoré je možné odcudziť.
Úkony po jazde
Po vystúpení z vozidla vozidlo uzamkneme a skontrolujeme uzamknutie vozidla.
Úkony po jazde
Treba mať na pamäti, že vodič, ktorý sa od vozidla vzďaľuje tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba.
To znamená zabezpečiť vozidlo proti pohybu a to zatiahnutím parkovacej brzdy. Vhodné je ponechať aj zaradený prvý prevodový stupeň alebo spiatočku. Pokiaľ vozidlo stojí na kopci, tak natočme aj kolesá smerom k obrubníku.
Majme na pamäti, že škody ktoré budú spôsobené pre nedostatočne zabezpečené vozidlo aj neprítomnosti vodiča znáša vodič.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah