Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky
Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

To nám prikazujú predpisy. Ale predpisy nám už neprikazujú ako máme zaparkovať, tzn. či prednou časťou vozidla alebo zadnou časťou vozidla.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky
zdroj: shutterstock.com
Pri parkovaní rovnobežne s okrajom vozovky môžeme použiť dva spôsoby. Ak máme dostatočne veľkú medzeru je možné zaparkovať aj jazdou dopredu. Tento spôsob je jednoduchý, a stačí si len sledovať dostatočný odstup od okraja (obrubníka) a odstup od pred nami stojaceho vozidla, aby sme mu neznemožnili výjazd.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky
Druhý spôsob, je keď chceme využiť priestor medzi dvoma vozidlami. Pri tomto spôsobe musíme do priestoru cúvať.

Pozdĺžne parkovanie začíname zastavením nášho vozidla vedľa prvého vozidla, medzi ktoré chceme parkovať. Zastavujeme približne 0,5 – 1 m bočným odstupom a tak aby vozidlá stáli rovnobežne.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky

Pomalým cúvaním zarovnáme zadné časti vozidiel. Volant vytočíme do pravej krajnej polohy, a cúvame dozadu čo najmenšou rýchlosťou.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky

Hneď ako v ľavom spätnom zrkadle nášho vozidla vidíme celú prednú časť vozidla stojaceho vzadu, vyrovnáme kolesá do priameho smeru a ďalej cúvame (vozidlo zviera s okrajom vozovky uhol približne 45°).
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky

S vozidlom pokračujeme v cúvaní v priamom smere až do času, keď predok nášho vozidla míňa zadnú časť vozidla stojaceho pred nami. Vytočíme volantom kolesá do ľavej krajnej polohy, a cúvame dozadu až kým nie je naše vozidlo rovnobežne s okrajom vozovky.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky

Kolesá vyrovnáme a pohybom dopredu alebo dozadu naše vozidlo zrovnáme tak, aby sme nebránili vo výjazde vozidiel, medzi ktoré sme parkovali. (mali by sme mať rovnaký odstup aj od predného aj od zadného vozidla.

Pri vychádzaní z parkovacieho miesta zaradíme spätný chod, vytočíme kolesá úplne doprava, cúvne ku zadnému vozidlu. Zaradíme si 1. prevodový stupeň, vytočíme kolesá doľava a opustíme parkovacie miesto. Je nutné sledovať bočný odstup od vredu stojaceho vozidla.
Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah