Parkovanie kolmo na okraj vozovky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Parkovanie kolmo na okraj vozovky
Pri parkovaní kolmo na okraj vozovky môžeme opäť použiť dva spôsoby. Jazdou dopredu, tento spôsob je jednoduchý, a stačí si len sledovať dostatočný odstup od stojacích vozidiel, medzi ktoré parkujeme. Pred samotným zaparkovaním vozidla kolmo na okraj vozovky, je vhodné si vytvoriť dostatočný bočný odstup, a to nadchádzaním k stredu vozovky.
Parkovanie kolmo na okraj vozovky

Cúvaním medzi stojace vozidlá. Zastavíme kolmo s odstupom za miestom, na ktorom chceme zaparkovať. Nesmieme zabudnúť, ani na dostatočný bočný odstup nášho vozidla od zaparkovaných vozidiel (1,0 – 1,2 m). Kolmé parkovanie začíname priamou jazdou dozadu.
Parkovanie kolmo na okraj vozovky

Sledujeme si roh vozidla (viď obrázok) za ktoré chceme zaparkovať, a to tak aby roh vozidla, naše pravé zadné koleso a naše oči tvorili priamku. V tomto bode vytočíme kolesá doprava.
Parkovanie kolmo na okraj vozovky

Pomalou jazdou zatáčame do priestoru medzi vozidlami, pričom si sledujeme v pravom zrkadle, či naše vozidlo prejde s odstupom od v pravo zaparkovaného vozidla.
Pokiaľ áno, tak následne v ľavom zrkadle kontrolujeme ľavú stranu vozidla či mám vozidlo míňa v ľavo zaparkované vozidlo tak, aby sme mali dostatočný odstup.
Parkovanie kolmo na okraj vozovky

Keď je naše vozidlo rovnobežne s vozidlami medzi ktoré parkujeme, vyrovnáme kolesá, a s vozidlom zacúvame priamo k okraju vozovky.
Parkovanie kolmo na okraj vozovky
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah